Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ Erasmus Nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus Programı Neler Kazandırır?

Üniversitelere Kazandırdıkları

 • Uluslararası tecrübe ve itibar
 • Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
 • Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
 • Tanıtım / uluslararasılaşma
 • Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
 • Projelere ve değişime ek kaynak temini
 • Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
 • Üniversiteler arası rekabet

Öğrencilere Kazandırdıkları

 • Yurt dışı deneyimi
 • Çok kültürlü ortamda ders işleme
 • Değişik kültürleri tanıma
 • Kendi kültürünü tanıtma
 • Yeni arkadaşlar edinme
 • Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
 • Farklı bir okulda öğrenci olabilme
 • Farklı bir sistem görebilme

Topluma Kazandırdıkları

 • AB ile entegrasyon
 • Eğitimde kalitenin artırılması
 • Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
 • Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
 • Türkçenin yaygınlaştırılması
 • Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması
 • Türkiye’nin tanıtımı

 

Erasmus kapsamında öğrenci değişimi programından nasıl faydalanabiliriz?

Erasmus programı LLP /Yaşam boyu Öğrenim Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Hırvatistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Bu programa katılmak için ne yapmalıyız?

Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus web sayfası olan http://erasmus.samsun.edu.tr/ adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlerde yapıştırılacak olan afişleri takip etmeniz belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir.

Not ortalamamız 2.20 ‘ın altında olursa katılamaz mıyız?

Not ortalamasına ilişkin standartlar Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği Program yürütücüleri tarafından belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Not ortalamamız sınav sonucuna etkili olacak mı?

Not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir ancak not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi %45’in altına inmemektedir.

Mülakat var mıdır?

Mülakat yapılıp yapılmama durumu Ulusal Ajansın belirlemiş olduğu kriterlere bağlıdır. Şu an ki uygulamada mülakat yoktur. Genel puan hesaplaması not ortalaması dil puanının ortak hesaplanmasıyla elde edilir.

Ülkelerin gruplara ayrılması neye göre belirlenir?

Ülkelerin gruplara göre ayrılıp para miktarlarının belirlenmesi Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilir. Bu ayrım yapılırken ülkelerin hayat şartları göz önünde bulundurulur.

Hibelerimizi neye göre alacağız?

Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80’lik peşin ödemenin yapılabilmesi için baz alınır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları teyit mektubu ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.

Kaç ay boyunca maddi destek alacağım?

Öğrenci, karşı kurum tarafından kendisine gelen kabul mektubundaki süreler dâhilinde hibelendirilir.  Üniversitemiz dönemlik olarak öğrenci seçtiğinden karşı kurum bir akademik yıllık kabul mektubu göndermiş olsa dahi öğrenciye ancak bir dönem için hibe ödenir. Yine de güz döneminde giden öğrencilerin dönem uzatması mümkündür. İlgili yılın bütçesinin el vermesi halinde öğrenci uzattığı dönem için de hibe alabilir.

Üçüncü ödeme yapılabilir mi?

Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize ilki peşin ve en fazla %80 olmak ve ikincisi dönüşte ve %20 olmak üzere iki ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödemede yapılmaktadır.

Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?

Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerinde geçen tarihlerle alakalı bir durumdur.

Hibeler aylık mı yatacak?

Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80 yatırılarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış ya da azalma olabilir.

Erasmus Öğrencisi Olarak Gittiğim Üniversitede Oryantasyon Programına Katılacak Mıyım?

Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza yardımcı olur.

Gittiğim Üniversitenin Kendi Öğrencileri İle, Benim Sahip Olacağım Teknik Ve Sosyal İmkanlar Aynı Olacak Mı?

Evet. Örn: Laboratuvar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Dikkat = Diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

Sınavı kazandıktan sonra izlememiz gereken prosedür nedir?

Sınavı kazandıktan sonra gidecek olduğu yer netleşen öğrencimiz öncelikle web sitemizde “başvuru ve onay” kısmını tıklayarak kazanmış olduğu yeri olumlu ya da olumsuz şekilde onaylamak zorundadır. Bu onay işlemi, gidecek olan öğrenci istatistiğinin tutulması ve boş kontenjanların görülmesi açısından önemlidir. Sınavı kazanan ve Onay işlemini yapan öğrencimiz vizesini alana kadar ERASMUS ADAY ÖĞRENCİ statüsündedir. Onay işlemini yapan öğrencimiz, bu aşamadan sonra bölüm koordinatörü ile iletişime geçerek başvuru için gerekli olan formları eksiksiz, imzalı ve orijinal olarak doldurmak ve karşı üniversiteye göndermek durumundadır.

Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

Learning Agreement (LA) öğretim anlaşmasını neden üç tane yapıyoruz?

LA, öğrenim anlaşması demektir ve bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tanede Samsun Üniversitesinde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur.

Hibe anlaşmasını neden iki tane yapıyoruz?

Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni LA’da olduğu gibi bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alabilir.

Neden sağlık poliçesi istiyorsunuz?

Sağlık Poliçesi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evrak değildir. Sigorta yaptırılmasının amacı karşılaşılabilecek bir soruna karşı tedbir amaçlıdır. Yaptırılması Samsun Üniversitesi tarafından zaruri görülmemektedir ancak bazı konsolosluklar da sağlık sigortası isteyebilmektedir o nedenle sigorta yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almak ve ona göre davranmak daha sağlıklı olacaktır.

Neden vekaletname istiyorsunuz?

Vekaletname istenmesindeki amaç; öğrenci yurtdışına çıktıktan sonra gerek okulda gerekse para konusunda kendisinin yapması gereken bir işlemle karşılaşıldığında sorun yaşamaması ve işlemlerinin sanki öğrenci yurtdışına gitmemiş gibi burada yürümesini sağlamak içindir. Vekaletname verilmesi zaruri değildir.

Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)’ndan Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılır.

Hibe anlaşmasının üstündeki tarihler neye göre belirlenir?

Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve buna süre göre ödeme yapılır o nedenle davet mektubu üzerinde öğrencinin yurtdışında kalacak olduğu süre net olarak ifade edilmek zorundadır.

Neden hibe anlaşmasının üzerindeki tarihler ay ve hafta olarak yazılıyor?

Hibe anlaşmasının üzerindeki süre ay ve hafta olarak yazılmak zorundadır zira hibe miktarı ay ve hafta bazında hesaplanır.

Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız?

Yurtdışında eğitim görecek olduğunuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme yapmaktadır ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci tarafından ayarlanmak durumundadır.

Hibeler ne zaman yatar?

Hibeler, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına hibelerin aktarılması sonrasında ve öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra ortalama iki hafta içerisinde ilgili öğrencinin € hesabına yatar.

Gidilen ülkede bizi karşılayacaklar mı?

Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanması tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?

Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir burstur. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.

Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

Bazı üniversitelerin ders programı halen üniversite web sayfasında açıklanmadı. Ne yapmalıyım?

Bu durumlarda Erasmus Bölüm Koordinatörünüz karşı kurumla irtibat kurup derslerin detaylı listesini talep edebilir.

Ders yükümlülüğümü tamamladım. Başka ders almaya ihtiyacım yok. Yine de kredilerimi 30 ECTS’e tamamlamam gerekir mi?

Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmanız için öğrenci yeterliliklerinizi yitirmemiş olmanız gerekmektedir. Bu durumda zorunlu ders bırakmakla beraber mezuniyet için gerekli kredi sayısını aşıyor olsa bile 30 ECTS ders yükü almanız gerekecektir. Aldığınız ders-kredilerden mesul olduğunuzu ve hareketlilik sonunda bu kredilerin transkriptinize işleneceğini unutmayınız.

Daha önce giden bazı öğrenciler Fransa’da ve İtalya’da derslerin İngilizce olmadığını söylüyorlar bu konuda aynı durum bizim başımıza gelirse ne yapacağız?

Batı Avrupa ülkelerinde (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya vb.) üniversiteler kendi dillerinde eğitime öncelik verdiklerinden ve bazı üniversiteler hariç tüm üniversitelerde bulunulan ülkeye ait dil baz alındığından bulunulan ülkenin dili eğitim dili olarak geçerlidir.

Karşı kurumla ben yazışabilir miyim?

Zorunlu olmadıkça ve özensiz olarak karşı üniversitelerle yazışma yapmayınız. Yazışma yapmanız gereken durumlarda öncelikle durumu koordinatörünüze ve Erasmus Birimine danışıp yazışma konusunda Bölüm koordinatörünüzden yardım talep ediniz. Ayrıca gideceğiniz okulun web sayfasını dikkatlice inceleyerek sorularınızın cevabının sayfada olup olmadığını kontrol ettikten sonra okulunuza nazik bir dille yazınız.

Hangi üniversitelere gidebilirim?

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır. Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler ise web sayfasında başvuru tarihleri resmi olarak ilan edildikten ve online başvuru yapıldığı sırada görülmektedir.

Belgelerim tam olmadan hibem yatmaz mı?

Üniversitemiz http://erasmus.samsun.edu.tr/ sayfasında belirtilmiş bulunan evrakların teslimi gerçekleşmeden hibeler yatırılmaz.

İntibak formunu nasıl dolduracağım?

İntibak formu Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin öğrencinin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren formdur. Derslerin seçimi ile alakalı olduğundan bölüm koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir.

Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?

Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa bölüm koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir ve yahut karşı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir.

Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) belgemi karşı üniversiteye fotokopisini almadan postaladım ne yapacağım?

Öğrenim Anlaşmaları karşı üniversiteye gönderilmeden bir fotokopisi alınmalıdır. Fotokopisi alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreementin faxı istenebilir. Bu durum tedbir amaçlıdır.

Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Erasmus Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?

Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti 3 aydan kısa süremez. Bu durumda yeşil pasaportunuzun 90 günlük vize süresi dolduğunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu durumlarla karşılaşmamak adına yeşil pasaportunuz olsa dahi vize alınması önerilmektedir.

Erasmusla yurt dışındaki üniversitede öğrenimimi devam edeceğim harcı hangi üniversiteye yatıracağım?

Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin kendi üniversitesine yatırılır.

Yurt dışına çıkmadan Samsun Üniversite’sinde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?

Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz.

Öğrenci beyannamesi nedir? Şehir dışındayım almasam olur mu?

Erasmus öğrenci beyannamesi ‘’Erasmus öğrencisi ‘’statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletemeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Erasmus öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı, yine Erasmus öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri görebilmeniz için Erasmus öğrenci beyannamesi her ne koşulda olunursa olsun  alınmalıdır.

Vekaletnameyi memleketimde çıkaracağım size getirsem olur mu?

Vekaletname (para işlemleri ya da öğrenci işlemleriyle ilgili olarak yaşanabilecek bir sorun karşısında vekil bıraktığınız kişinin sizin adınıza işlemleri yürütmesi için gereklidir, zaruri olmadığından çıkartılmayabilir. Vekil olunan kişinin bilinebilmesi ve resmiyetlik içermesi açısından vekâletname çıkarılacaksa bu kişi bunun kopyasını yanında bulundurmalıdır. Vekâletnamenin bir kopyasını Erasmus Ofisine teslim etmek zorunluluğu yoktur.

Öğrenci üniversiteye başladığı yıl Erasmus programından yararlanabilir mi?

Öğrenci üniversiteye başladığı yılın 1. dönemi değil 2. dönemin sonunda Erasmus programına başvurabilir.

Ön lisans öğrencileri değişim yapılabilir mi?

Evet yapabilir.

Yüksek lisans için Erasmus’tan faydalanan bir öğrenci doktara içinde başvuru yapabilir mi?

Erasmus programından öğrenci statüsünde 1 kereden fazla yararlanılamamaktadır.

Dönüşte alacağım %20’lik hibenin verilmeme olasılığı var mı?

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa (tabi bunun karşılığı olarak Erasmus hibesi de alır), başarısızlık karşısında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.

İki dönemliğine gittim bir dönem kaldım ne yapmalıyım?

Geri dönüş evrakları arasında bulunan ve getirilmesi ya da karşı üniversiteden gönderilmesi zorunlu bulunan, öğrencinin hangi tarih aralıklarında karşı üniversitede kaldığını kesin olarak belirten teyit belgesine (confirmation sheet) ve pasaport giriş-çıkışı tarihlerine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Hesabın uygunluğuna göre öğrenci Erasmus öğrencisi olarak devam etmediği dönemin hibesini verilen hesap numarasına yatırmaktadır.

Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe geri alınır. Her ne koşul olursa olsun Erasmus hibesini alıp yurtdışına çıkan bir öğrenci, kesinlikle ikinci kez Erasmus öğrencisi olamaz.

Ders intibaklarındaki ECTS kredileri neye göre düzenleniyor?

ECTS kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesinde 4 kredi olan bir dersin ECTS karşılığı bu kredi miktarından daha fazla olabilir.

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır.

Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Güz dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini bahar dönemi için de uzatabilir mi?

Erasmus Programına katılan öğrenci kendi okulunun hibe durumuna göre; üniversitesinden hibe yeterliliğinin teyidini almalıdır. Akabinde Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde Learning Agreement (LA) ve intibak işlemlerini yeniden yapmalıdır. Ayrıca karşı üniversiteden uzatma aldığına dair kabul mektubu bulunmalıdır. Bu işlemlerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması gereklidir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus ofisine öğrenci LA, intibak formu, kabul mektubu ve hibe sözleşmesini iletmelidir.

Yurtdışına gitmeden önce öğrenim anlaşmamı her bir dönem için mi yapmalıyım yoksa iki dönemin derslerini tek bir evrakta gösterebilir miyim?

Öğrenim anlaşması her 2 dönem için ayrı ayrı hazırlanmalı ve her bir dönem için öğrenim anlaşmasında 30/30(+1,-1) kredi bulunmalıdır.

Kabul Belgemin ve Hibe Sözleşmemin tek dönemlik olması ve Öğrenim Anlaşmamın İki Dönemlik olması halinde İkinci dönem için de Erasmus Öğrencisi sayılır mıyım?

Öncelikli olarak Hibe Sözleşmen tek dönemlik imzalandığı ve Kabul Belgen tek dönemlik olduğu için Öğrenim Anlaşmanın tek dönemlik olması gereklidir. Öğrencinin tek dönemde alması gerekli İki dönemlik Öğrenim Anlaşmasında yer alan ECTS sorumluluğu doğmaktadır. Bu nedenle öğrencinin İki dönemlik Öğrenim Anlaşmasını ekle-sil formu ile tek dönemlik olarak yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Ya da tek dönemde iki dönem boyunca alınması gereken kredileri alma zorunluluğu doğmaktadır.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Zorunlu stajı olmayan bölümler de faaliyetten faydalanabilir mi?

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Bir öğrenci olarak, öğrenim ve staj faaliyetlerden ne kadar süre ile hibeli olarak yararlanabilirim?

Bir öğrencinin, her bir eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı hibeli ya da hibesiz toplamda 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler, bu haklarını isterlerse Erasmus+ öğrenim hareketliliği, isterlerse Erasmus+ staj hareketliliği kapsamında kullanabilir.

Mezun öğrenciler staj faaliyetinden faydalanabilirler mi?

Yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Staj faaliyetini, öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programından birden fazla faydalanabilir miyim?

Öğrenci isterse 12 aylık hakkını öğrenim veya staj olarak farklı başvuru dönemlerinde birden fazla kullanabilir.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) veya Erasmus kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Hibesiz olarak staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

Hibemi nasıl alabilirim?

Seçilen öğrencilerle hesaplanan azamî hibe miktarını içeren Staj Hareketliliği Sözleşmeleri imzalanır. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler iki taksitte yapılır:

 • Öğrenci staj yapacağı işletmeye gitmeden önce ilk ödeme olarak, öngörülen faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar ödenir.
 • %20’si, staj dönemi sonunda, “katılım belgesi”nde ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

Sigorta yaptırmak zorunda mıyım?

Yurtdışında Erasmus+ staj faaliyeti gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki sigortaların staj yapılacak kurum ya da sizin tarafınızdan yaptırılması gerekmektedir.

 • Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)
 • Mesuliyet sigortasını (Liability Insurance)
 • Kaza Sigortası Teminatı (Accident Insurance Coverage)

Staj süremi uzatabilir miyim?

Süre uzatılması yalnızca mevcut akademik yıl süresi içerisinde gerçekleşebilir. Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi gerekir (Tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez).
 • Gerekli düzenlemeler (ek sözleşme düzenlenmesi, öğrenim anlaşmasının yenilenmesi gibi) mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanmalıdır.
 • Uzatılan süre, Merkezle yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Ev sahipliği yapan kurum ya da kuruluş tatile girerse ne olur?

Staj yaptığınız kurum staj süresi içinde 1 hafta veya daha fazla süre tatile girerse; tatil sonrasında eksik günlerinizi tamamlamanız gerekir, bu nedenle firmamın tatile girip girmeyeceğini önceden öğrenilmelidir.

Kendi bulduğum kurumda staj yapabilir miyim?

Öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulabilirler.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Staj programı öğrenci seçim kriterleri nelerdir?

 • Samsun Üniversitesi örgün programlarından birine kayıtlı olmak.
 • Yeterli yabancı dil puanına sahip olmak.
 • Yeterli kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak. Ön lisans ve lisans için en az 2.20, yüksek lisans için en az 2.50, doktora için en az 3,00 olması.
 • Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınav puanına göre oluşturulan Erasmus+ sıralama puanının en az 55 olması.

Staja gitmekten vazgeçersem ne olur?

Öğrenci hareketlilik faaliyetine katılmaktan vazgeçtiyse, hakkından feragat ettiğine dair dilekçe vermelidir. Aksi taktirde bir sonraki başvurusunda sıralama puanından 10 puan kesinti yapılır.

Staja gittikten sonra erken dönersem ne olur?

Öğrenci 2 aylık zorunlu stajını tamamlamadan dönerse aldığı hibeyi iade eder. Mücbir sebepten dolayı erken dönen öğrenci yurt dışında kaldığı süre kadar hibe alıp varsa fazlasını iade eder.

Mücbir sebep nedir?

“Mücbir sebep”, taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

Faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir.

Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir. Vize başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından talep edilen evrakların eksiksiz tamamlanması önemlidir. Programımız kapsamında hibe alan öğrencilere vize işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile hareketlilik kapsamında seçildikleri ve aylık … kadar hibe alacakları şeklinde resmi yazı verilebilecektir.

Aynı zaman diliminde hem öğrenim hem de staj yapabilir miyim?

Erasmus+ faaliyetleri aynı zaman diliminde yapılmaz, bir faaliyet bittikten sonra diğerine başlamak gerekir. Öğrenim hareketliliği bittikten sonra Türkiye’ye dönmeden staja başlanabilir ya da staj bittikten sonra öğrenime başlanabilir.

Tanınma nedir?

Öğrencinin müfredat programı kapsamında yaptığı staj Samsun Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, Samsun Üniversitesi tanımayı, yurt dışında geçirilen yerleştirme süresini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.