2019 Proje Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı

Değerli Samsun Üniversitesi Öğrencileri,

Erasmus Programı kapsamında 2020-2021 akademik yılı Güz dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Samsun Üniversitesi’nden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin başvurunuz öncesinde aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tercihlerinizi belirlemeden önce, üniversitemizle anlaşmalı kurumların özel koşullarını internet sayfamızdaki anlaşmalar sayfasından inceleyiniz.

Bu ilan 2019-2020 akademik yılı Güz Döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez. Faaliyete katılım sağlanabilecek dönem, 2019-2020 güz yarı yılıdır. Öğrencilerimiz, ikili anlaşmaların sınırları ve hibelendirme koşulları içinde kalmak şartıyla, faaliyete bir tam akademik yıl ya da yarı yıl süresince katılmayı seçebilirler.

Erasmus Koordinatörlüğü, Samsun Üniversitesine tahsis edilen hibe toplamının, seçilecek tüm öğrencilere yetemeyeceğini öngörmesi durumunda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak katılmalarına  ya da sadece birer yarı yılla sınırlı şekilde hibeli olarak katılmalarına karar verebilir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

İlana Çıkma Tarihi 10.02.2020
Başvuruların Başlangıcı 02.03.2020
Son Başvuru Tarihi 23.03.2020
Başvuru Sonuçlarının ve Erasmus Yabancı Dil Sınavına Girecek Öğrencilerin İlanı 27.03.2020
Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı 10.04.2020
Yazılı Sınav Sonuçlarının ve Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı 15.04.2020
Erasmus Yabancı Dil Sözlü Sınavı 17.04.2020
Faydalanmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı 22.04.2020
Feragat İçin Son Tarih 01.06.2020

Önemli Not: Erasmus Dil Sınavına giremeyecek öğrenciler için sağlık raporu dahil herhangi bir mazeret kabul edilmeyecek, sınavın tekrarı olmayacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, başvuru evrakları ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak, ilgili akademik birime (Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul) teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER.

Başvurular COVID-19 tedbirleri kapsamında ONLINE alınacaktır.

Başvuru evrakları imzalandıktan sonra taratılarak “[email protected]” adresine e-mail olarak gönderilecektir. 

İstenen tüm evrakların onaylı şekilde 06.04.2020 – 09.04.2020 tarihleri arasında ilgili akademik birime (Faküte/Enstitü/ Yüksekokul) teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not Dökümleri Öğrenci Bilgi Sisteminden alınabilecektir. 

 • Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (Egitim Hareketliligi Basvuru Formu) – Dijital ortamda doldurulacaktır. 
 • Not Dökümü (Güncel Onaylı Transkript) 
 • Varsa yabancı dil seviyesini gösteren belge (Samsun Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Sınavına girecekler ve bu puanını başvuruda kullanacak öğrenciler için, sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir).
 • Engellilik Durumu Varsa Belge [Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi].
 • Şehit veya Gazi çocuğu olması durumunda duruma ilişkin belge (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Maddesine göre“ kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilirler).
 • Koruma, bakım veya barınma kararı olanlar için, öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı

Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak öğrencilerin kendi akademik birimlerine teslim edilecektir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 

YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER

Yabancı dil sınavının %80’lik kısmı yazılı (çoktan seçmeli), %20’ lik kısmı sözlü sınav (Speaking) şeklinde yapılacaktır. Öğrencinin sözlü sınava girebilmesi için yazılı sınavdan en az 40 puan alması gerekmektedir. Başvuruda bulunan bir öğrencinin Erasmus puanının hesaplanabilmesi için toplam yabancı dil sınavından (İngilizce Yazılı + Sözlü Sınav) en az 50 puan alması gerekmektedir.

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Samsun Üniversitesi tarafından düzenlenen dil sınavlarının yanında YDS (son 5 yıl) ve YÖKDİL’den alınmış olan puanlar ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlar/dil sertifikaları geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıfta hareketlilikten yararlanılabilinir).
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Öğrencilerin, öğrenim almayı planladıkları üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumların zaman zaman dil şartlarını değiştirebilecekleri göz önüne alınarak, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi çok önemlidir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirli dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.
 • Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumluluklarını karşılaştırmaları gerekmektedir. Konu hakkında Bölüm Erasmus Koordinatörüne (https://erasmus.samsun.edu.tr/bolum-koordinatorleri/) danışılmalıdır.
 • Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği yapılamayacağından, tercihler yapılırken dikkatli olunması gereklidir.
 • Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir. 
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusuolarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)
 • Samsun Üniversitesi tarafından Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Samsun Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak.
 • Samsun Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak. Tam zamanlı öğrenci, bir dönem için 30 ECTS kredisi ders yükü olan öğrenci olarak belirlenmiştir. Tek dersi kalan ya da bu kredi yükünü tamamlamayacak olan son sınıf öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması asgari 2.20/4.00 olmalıdır.
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması asgari 2.5/4.00 olmalıdır.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.
 • Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksekpuanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2019 proje dönemi öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

2019 Proje Dönemi Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği  Seçim Ölçütleri
Akademik Başarı Düzeyi

Notların çevriminde “Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf

% 50
Dil Seviyesi % 50
Engelli Öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi Çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Daha önce yararlanma (hibeli her bir faaliyet için) -15 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

(2019 Erasmus uygulama el kitabı ile eklenmiştir) Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir).

+10 puan

 ÖNEMLİ UYARI!!!!

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -15 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

 

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1. ve 2. Grup

Program Ülkeleri

Birleşik Krallık*, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya   300

*Birleşik Kırallık’ın Avrupa Birliğinden anlaşma olmaksızın (no-deal) çıkması durumundaki muhtemel senaryolar için Erasmus Ofisinden güncel bilgi alabilirsiniz.

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 

HİBE HESAPLAMA

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

 

ÖZEL KOŞULLAR:

 • Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe planlaması doğrultusunda, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse hibe tahsisi sağlanıncaya değin adaydır.
 • Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru, hibe imkânı olması halinde Koordinatörlüğümüzce ayrıca yapılacaktır. 
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay/92 gün) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Erasmus ofisi ile iletişime geçerek, Erasmus ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlük tarafından Ulusal Ajans’a sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık/92 günlük asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri iadesi talep edilir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri iadesi talep edilir.
 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlükten alınabilir.
 • Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır.
 • Yedek Yerleştirme; İptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Bu sebeple tercih yaparken bilinçli şekilde davranılmalıdır.
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır. 

 

DİKKAT!

Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin (azami 3 tercih) Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır. 

Bu ilan ile başvuru toplanan 2019 K103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği için, bütçe imkanları dahilinde, öngörülen kontenjanlar 3+3 (Öğrenim+Staj) olarak belirlenmiştir. Nihaî değerlendirme sonrasında bu sayılar değişebilir. 

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda tüm gerekli evrakların öğrencilerin kendi akademik birimlerine teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Akademik birimlerce alınan başvurular Erasmus Koordinatörlüğüne iletilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlük web sayfasında ilan edilecektir.

 

 

12 Şubat 2020
652 kez görüntülendi

Sevgili öğrencilerimiz,

 


2020/2021 akademik yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları Ulusal Ajans’ın 23.03.2020 tarihinde yayınlanan bildirisi doğrultusunda ikinci bir ilana kadar süresiz olarak DURDURULMUŞTUR.  Daha önce 10 Nisan 2020 olarak ilan ettiğimiz Erasmus+ Yazılı ve Sözlü Sınavı ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir. 

 

Sınav tarihi ve salonları Üniversitemiz web sayfasından daha sonra ilan edilecektir.

 

 

Sorularınızın cevapları için mutlaka UA’nın son yayınladığı “Sıkça Sorulan Sorular” Belgesini okuyunuz.

 

Bildiri için lütfen tıklayınız.

 

Bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

 

Erasmus Ofisi

Samsun Üniversitesi