Erasmus+ Merkezi İleriye Dönük Projeler (Forward-Looking Projects)

Değerli Akademisyenler,

“Erasmus+ Merkezi İleriye Dönük Projeler (Forward-Looking Projects)” in son başvuru tarihi yaklaşıyor!

İleriye Dönük Projeler’e (Forward-Looking Projects) başvurmayı veya ortak olmayı değerlendirmelerinize sunuyoruz.

Nedir?

“İleriye Dönük Projeler (Forward-Looking Projects)” yaygınlaştırılma potansiyeline sahip yenilikçi politika yaklaşımlarını belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve/veya değerlendirmeyi böylece de eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli uluslararası projelerdir. Bu projeler yeniliği teşvik etmeli ve/veya yeniliğin transferini sağlamalıdır. Digital Eğitim (LOT1), Mesleki Eğitim ve Öğretim (LOT2) ve Yetişkin Öğrenimi(LOT3) olmak üzere üç alt proje türünü kapsamaktadır.

Süresi Ne Kadardır?

Proje süresi Lot 1 için 24-48 ay; Lot 2 için 36 ay; Lot 3 için 24 ay olup gerekli görülmesi halinde uzatılabilmektedir.

Bütçesi Ne Kadardır?

Proje kapsamında bütçelendirme götürü usulü olup alt projelerde proje başına sırasıyla en fazla; 1.5 Milyon Avro, 900 bin Avro ve 1 Milyon Avro hibe desteği sağlanmaktadır.

Ortaklık Yapısı Nasıl Olmaldır?

Avrupa Birliği üye ülkesi ya da Programla ilişkili üçüncü bir ülkede yasal olarak kurulmuş herhangi bir kurum kuruluşun başvurusuna açıktır (Yükseköğretim Kurumları, Mesleki Eğitim Kurumları, Sektör Temsilcileri ve Araştırma Kurumları da dâhil olmak üzere kamu kurumları, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi).

Son Başvuru Tarihi Nedir?

Son başvuru tarihi 15 Mart 2023 (saat 17:00 Brüksel saati) olup, aşağıdaki kaynaklardan detaylı bilgi alınabilmektedir.

Proje Veritabanları ve Ortak Bulma – İşbirliği Platformlari:

Sorularınız için:

Komisyon mail adresi: [email protected]

 Sorularınız için:

https://www.ua.gov.tr/haber-ve-duyurular/erasmus-merkezi-ileriye-donuk-projeler-forward-looking-projects-in-son-basvuru-tarihi-yaklasiyor/

Değerlendirmelerinize sunar, iyi günler dileriz.

02 Mart 2023
1.232 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı