Staj Hareketliliği

Anasayfa » Staj Hareketliliği

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (AR-GE) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere asgari 2 ay azami 12 aydır (bütçe kısıtları göz önüne alınır).

Faaliyetten yararlanabilmek için halihazırda kayıtlı öğrenci iken başvurulması yeterlidir. Mezuniyet sonrasında 12 ay içerisinde faaliyetten yararlanılabilir fakat mezuniyet durumunda başvuru yapılamaz.

Öğrenci Staj Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir. (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. 1. sınıftaki öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır.

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

İşletmeler (İşletme: Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.)

Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

Diğer Kuruluşlar

Erasmus+ Staj Faaliyetinin uygun olmadığı kuruluşlar:

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar

Staj programından yararlanacak öğrenciler kurumlar arası anlaşmamızın bulunduğu Üniversitelerde veya yukarıda belirtilen esaslara uyan kurumlarda hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilirler. Eğer faaliyetin Üniversite dışında bir kurumda gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, gidilecek kurumun bulunması ve ilgili yazışmaların yapılması öğrencinin sorumluluğundadır.

Erasmus staj hareketliliği ile yurtdışında deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin öncelikle yıl içinde gerçekleştirilen başvuru çağrı döneminde Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şartları:

1. Transkript (Hazırlık sınıfında bulunan öğrenciler başvuru yapamaz)

2. Lisans ve Ön lisans için not ortalaması 2.2/4.00

3. Yüksek lisans ve doktora için not ortalaması 2.5/4.00

4. Kabul Belgesi (Başvuruda verilen süre içerisinde sunulmalıdır)

Başvuru sonrasında Erasmus dil sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler seçilir ve sınav yapılır. Dil sınavı sonuçları ve akademik not ortalaması hesaplanan öğrencilerden hareketlilikten faydalanmaya hak kazananlar belirlenir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz (“0″ hibeli) Erasmus öğrencisi” olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Öğrenci hareketliliğe başlamadan önce dosyasında yer alması gereken belgeler için tıklayınız.

Öğrenci Destek Hattı