Ders Verme Hareketliliği

Anasayfa » Ders Verme Hareketliliği

Değerli Samsun Üniversitesi Personeli,

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmekte olması gerekmektedir.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Erasmus+ hareketlilik faaliyetinden seyahat hariç en az iki gün, en fazla 2 ay yararlanabilirsiniz. (bütçe dahilinde)

Günlük hibe miktarları gidilecek olan ülkeye göre değişmekte olup, 2021 Sözleşme Dönemleri için aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri 162 €
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5.Bölge Ülkeleri 144 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 126 €
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180 €

Ayrıca “Mesafe Hesaplayıcısı (distance calculator)” (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) üzerinden Samsun ile gideceğiniz yer arasındaki Km değeri dikkate alınarak seyahat gideriniz hesaplanmaktadır.

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı ( Avro)
10-99 Km arası 23 €
100 – 499 Km arası 180 € 210
500 – 1999 Km arası 275 € 320
2000 – 2999 Km arası 360 € 410
3000 – 3999 Km arası 530 € 610
4000 – 7999 Km arası 820 €
8000 Km ve üzeri 1500 €

Faaliyetiniz için toplamda beş günlük hibe ile seyahat gideri ödenecek, ayrıca uçak, otobüs bileti ve konaklama için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  Gitmeden günlük hibenizin %80’i ile seyahat giderinizin tamamı, döndüğünüzde de hareketlilik faaliyetinizde her hangi bir sıkıntı yoksa günlük hibenizin kalan %20’lik kısmının ödemesi yapılmaktadır.

Başvuru ve değerlendirme süreçleri her sözleşme dönemi için Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmekte ve sayfamızda ilan edilmektedir. Her iki hareketlilik için başvuru, değerlendirme ve seçim süreci aynı zamanda gerçekleştirilmektedir. Asil listeden feragat eden olması veya kabul mektubu getirilmemesi durumunda sürecin yönetilmesi için asil listelerle beraber yedek listelere de yer verilmektedir.

Önemli not:

 • Uygulama Birimlerinde çalışan Öğretim Görevlileri ile Araştırma Görevlilerinin başvuruları Eğitim Alma Hareketliliği içinde değerlendirilmektedir. (Ders verme durumları belgelendirildiği takdirde Ders Verme Hareketliliğinden yararlanabilirler).

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Program ülkeleri ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü; Ortak ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 iş günüdür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).
Program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede veya yukarıda verilen kuruluşlarda çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilen personel için asgari hareketlilik süresi seyahat günleri hariç asgari 1 gün olup asgari ders saati uygulaması bulunmamaktadır.
Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebepler dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Erasmus+ personel hareketliliği için; hareketlilik öncesi ve sonrası için hazırlamanız gereken evraklar aşağıdaki gibidir. 

Yurt Dışına Gitmeden Hazırlanması Gereken Evraklar:

 1. Mobility Agreement – İş Planı (1 tanesi Erasmus+ ofisine, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversite’ye, 1 tanesi de sizde kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü İş Planı)
 2. Davet Mektubu
 3. Ziraat Bankası Euro Hesabı
 4. İkili Anlaşma Fotokopisi 
 5. Rektörlük Oluru
 6. Üniversite ve personel arasında imzalanan hibe sözleşmesi

Yurt Dışından Geldikten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar:

 1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat ders verildiği belirtilmiş olmalı)
 2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi
 3. Faaliyet Rapor Formu (Dönüş İşlemleriniz yapıldıktan sonra Mobility Tool Üzerinden e-posta adresinize link gönderilecektir.)
 4. Hareketliliğin içeriğine dair 1 sayfalık rapor

Hibe miktarları ve seyahat ödemeleri hakkında bilgilenmek ve daha fazla bilgi almak için haraketlilikten yararlanacağınız ya da yararlanmayı planladığınız sözleşme dönemi için yayınlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabının (2021 kitapcigi) ilgili bölümünü okumanız tavsiye olunur.

Öğrenci Destek Hattı