Eğitim Alma Hareketliliği

Anasayfa » Eğitim Alma Hareketliliği

Değerli Samsun Üniversitesi Personeli,

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.
Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. 

Bazı kurumlar düzenli aralıklarla Uluslararası Haftalar (Erasmus Week) organize etmektedir. Arzu ettiğiniz takdirde bu haftalara da katılabilirsiniz. Etkinlikler takvimine ulaşmak için: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Erasmus+ hareketlilik faaliyetinden seyahat hariç en az iki gün, en fazla 2 ay yararlanabilirsiniz (bütçe dahilinde).

Günlük hibe miktarları gidilecek olan ülkeye göre değişmekte olup, 2021 sonrası Sözleşme Dönemleri için aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri 162 €
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5.Bölge Ülkeleri 144 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,Kuzey  Letonya, Litvanya, Macaristan,Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 126 €
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180 €

Ayrıca “Mesafe Hesaplayıcısı (distance calculator)” (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) üzerinden Samsun ile gideceğiniz yer arasındaki Km değeri dikkate alınarak seyahat gideriniz hesaplanmaktadır.

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10-99 Km arası 23 €
100 – 499 Km arası 180 € 210
500 – 1999 Km arası 275 € 320
2000 – 2999 Km arası 360 € 410
3000 – 3999 Km arası 530 € 610
4000 – 7999 Km arası 820 €
8000 Km ve üzeri 1500 €

Faaliyetiniz için toplamda beş günlük hibe ile seyahat gideri ödenecek, ayrıca uçak, otobüs bileti ve konaklama için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  Gitmeden günlük hibenizin %80’i ile seyahat giderinizin tamamı, döndüğünüzde de hareketlilik faaliyetinizde her hangi bir sıkıntı yoksa günlük hibenizin kalan %20’lik kısmının ödemesi yapılmaktadır.

Başvuru ve değerlendirme süreçleri her sözleşme dönemi için Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmekte ve sayfamızda ilan edilmektedir. Her iki hareketlilik için başvuru, değerlendirme ve seçim süreci aynı zamanda gerçekleştirilmektedir. Asil listeden feragat eden olması veya kabul mektubu getirilmemesi durumunda sürecin yönetilmesi için asil listelerle beraber yedek listelere de yer verilmektedir.

Program ülkeleri ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü; Ortak ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 iş günüdür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır.
Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirilmesi durumunda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Erasmus+ personel hareketliliği için; hareketlilik öncesi ve sonrası için hazırlamanız gereken evraklar aşağıdaki gibidir. 

Yurt Dışına Gitmeden Evvel Hazırlanması Gereken Evraklar:

  1. Mobility Agreement – İş Planı (1 tanesi Erasmus+ ofisine, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversite’ye, 1 tanesi de sizde kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü İş Planı)
  2. Davet Mektubu (Eğitim Alınacak Kurum Yetkilisince İmzalı Mühürlü)
  3. Ziraat Bankası Euro Hesabı
  4. Rektörlük Oluru
  5. Üniversite ve personel arasında imzalanan hibe sözleşmesi

Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar:

  1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat eğitim alındığı belirtilmiş olmalı)
  2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi
  3. Faaliyet Rapor Formu (Dönüş İşlemleriniz yapıldıktan sonra Mobility Tool Üzerinden e-posta adresinize link gönderilecektir.)

Hibe miktarları ve seyahat ödemeleri hakkında bilgilenmek ve daha fazla bilgi almak için haraketlilikten yararlanacağınız ya da yararlanmayı planladığınız sözleşme dönemi için yayınlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabının (2021 kitapcigi) ilgili bölümünü okumanız tavsiye olunur.

Öğrenci Destek Hattı