Öğrenim Hareketliliği Süreç

Anasayfa » Öğrenim Hareketliliği Süreç

ÖĞRENİM HAREKETLİLİK ÖNCESİ

Öğrenim Hareketliliği Yol Haritası için tıklayınız.

Öğrencilerin Erasmus puanlarına göre asil – yedek listesi oluşturulur ve asil listeye giren öğrenciler ilan edilir.

Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılan oryantasyon programına katılır.

 • Öğrenim hareketliliği için seçilen öğrenciler Erasmus Takviminde yer alan oryantasyon programına katılım işlemlerin sorunsuz yürümesi bakımından önemlidir.
 • Hareketliliğe katılacak öğrenciler karşı kurumdan son başvuru tarihi, dersleri, akademik takvim ve başvuru formu gibi belgeler incelemelidirler.
 • Karşı kurumların nomination (aday gösterme) e-postası gerekliliği var ise koordinatörlüğümüz öğrencilerin seçildiğini ifade eden aday gösterme bildirimlerini e-posta ile gönderir.
 • Şayet karşı üniversitenin zorunlu tuttuğu başvuru formunu, varsa konaklama formunu ve istenilen diğer belgeler eksiksiz ve son başvuru tarihleri dikkate alınarak doldurulur, taahhütlü olarak gönderilmek üzere Erasmus ofisine iletilir.
 • Bölüm koordinatörünü ile birlikte hazırlanan Öğrenim Anlaşması (online learning agreement for studies),  öğrenci ve bölüm koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğüne imzalanmak üzere teslim edilir. (3 Adet Orjinal Nüsha)
 • OLA-Öğrenim ve Bölüm Koordinatörünün yapması gereken işlemler için tıklayınız.
 • Öğrenim Sözleşmesi, öğrencinin gitmeden önce titizlikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Öğrenci gitmeden önce gidilecek üniversitenin kurs kataloğunu incelemek ve bölüm koordinatörü ile birlikte misafir olunan üniversitede hangi dersleri alacağını belirlemek zorundadır. Alınacak olan derslerle toplam 30 ECTS’yi tamamlaması zorunludur. Alınacak derslerin ve bununla birlikte öğrenim sözleşmesinin Fakülte Yönetim Kurulları tarafından onaylanması, öğrencinin döndükten sonra ders kabulleri ile karşılaşabileceği zorlukları önlemek açısından bir garanti olabilmektedir. Öğrenim sözleşmesi öğrenci, Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra misafir olunan üniversitenin Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanıp imzalanması gerekmektedir.Ancak üçlü onay alan öğrenim sözleşmeleri geçerli sayılmaktadır. Aksi takdirde üniversite seçilen dersleri kabul etmek ile yükümlü değildir. Hazırlanan “Öğrenim Sözleşmesinde” bulunan derslerin açılmaması veya program çakışması nedeniyle belirlenen dersleri alamama durumunda “Öğrenim Sözleşmesinin” yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda “Öğrenim Sözleşmesinin” sadece çıkarılan ve eklenen dersleri gösteren sayfasının hazırlanması ve her iki üniversitenin koordinatörleri tarafından imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin yurtdışında bulunduğu süre içerisinde bu değişikliklerin takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. “Öğrenim Sözleşmesinde” yapılacak tüm değişiklikler koordinatörün bilgisi dahilinde 4 – 7 hafta içerisinde yapılmalıdır.
 • Başarısız olunan kredi sayısına göre hibe kesintisiaşağıdaki oranlarda yapılacaktır.

20-30  ECTS : Kesinti yok      11-19   ECTS : Yüzde 10 Kesinti         0-10 ECTS : Yüzde 20 Kesinti

 • Online Learning Agreement belgesini bölüm koordinatörünüz eşliğinde doldurulurken gerekli olabilecek ders alan kodlarınız için bakınız Bölüm Alan Kodları(Subject Area Codes)
 • Transkript (Transcript of Records) belgenizi koordinatörlüğümüze teslim etmelisiniz. İngilizce Transkripti Fakültenizin Öğrenci İşlerinden ya da Rektörlük Öğrenci İşlerinden alabilirsiniz.  (2 Adet Orjinal Nüsha)
 • Başvuru Formu (Student Application Form):Karşı kurumların başvuruları online olabilir. Online başvurunuzu tamamlayarak 2 Adet çıktısını koordinatörlüğümüze teslim etmelisiniz. Bu formlar genellikle gidilecek üniversitenin web sayfasında (farklı formatta da olabilir) bulunabilir. Başvurunun online olmadığı durumlarda karşı kurumun başvuru formunu doldurarak 2 adet teslim etmelisiniz.
 • Kabul mektubu karşı kurum tarafından öğrenciye ya da koordinatörlüğümüze gönderilebilir. Koordinatörlüğe ulaşması halinde öğrenci e-posta yoluyla bilgilendirilir.
 • Söz konusu belgeler bir Erasmus+ öğrencisinin olarak mutlaka dosyasında bulunması gereken belgelerdir. Öğrenci bu belgeleri vize almak durumunda olmasa dahi birimimize teslim etmekle yükümlüdür.

Teslim edilmesi gereken diğer belgeler ve dikkat etmeniz gereken hususlar:

 • Kabul mektubu fotokopisi (Karşı üniversitede bulunacağınız tarihler net olarak belirtilmiş ise gideceğiniz döneme ait akademik takvimi beyan etmeniz gerekecektir.)
 • Seyahat-Sağlık Sigortası Poliçesi fotokopisi
 • Sigorta işlemleri için Lütfen Tıklayınız
 • Hibe işlemleri için Lütfen Tıklayınız

OLS (Online Linguistic Support): OLS (Online Linguistic Support) Online Dil Desteği Sınavına hareketlilik öncesi girmeniz önerilmektedir. Sınav hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

OLS (Online Linguistic Support) Size Neler Sağlar?

Ücretsiz dil eğitimi-Konuşma grupları-Mentor desteği-Video desteği-Canlı destek-Yeni arkadaşlıklar-Uluslararası öğrenme ortamı

Daha fazlası için Erasmus+ Online Linguistic Support

Confirmation of Arrival (Varış Belgesi) : Staj öğrencileri, staj  yapacakları kurum, kuruluş ya da işletmeye varışlarının ardından, 15 gün içerisinde Confirmation of Arrival Belgesini bulundukları kurum, kuruluş ya da işletmeye onaylatarak Uluslararası İlişkiler Ofisi’ ne mail ile iletmelidirler. Hibe ödemeleri bu belgenin ofise ulaşmasının ardından gerçekleştirilir. (Confirmation of Arrival Belgesinin Erasmus Ofisi’ ne ulaşmaması durumunda hibeleriniz kesinlikle yatırılmayacaktır.)

Confirmation of Arrival için tıklayınız.

Gitmekten vazgeçenler için örnek feragat dilekçesi

Öğrenci Destek Hattı