OLS (Online Linguistic Support)

Anasayfa » OLS (Online Linguistic Support)

Çevirimiçi Dil Desteği  (OLS)

Mevcut OLS sistemi 1 Temmuz 2022 itibariyle yeni OLS sistemi ile değiştirilmiş, bu tarihten itibaren eski sistem kapatılmıştır ve erişim sağlanamayacaktır.

Yeni OLS sistemi zaman içerisinde kademeli olarak daha geniş bir yelpazede, AB Üye Devletleri ve Erasmus+ ve ESC programıyla ilişkili ülkelerin 29 resmi dilinin tamamında dil öğrenme hizmeti sunacaktır.

1-Hedef Kitle:

Erasmus+ Yükseköğretim hareketliliği kapsamında dil öğrenme ve değerlendirmenin hedef kitlesi; hareketliliğe katılan öğrenci ve personeldir.

Katılımcıların yurtdışındaki Erasmus+ deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla, hareketlilik öncesinde ve hareketlilik süresince katılımcıların aktif olarak dil öğrenmeye teşvik edilmesi yararlanıcıların görevidir. Bunun yanı sıra, yararlanıcılar Hibe Sözleşmelerinde belirtildiği şekilde, katılımcıların bireyselleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş öğrenmeden faydalanması ve kendi dil seviyelerini tespit edebilmesi için onları dil değerlendirme süreçlerini tamamlamak üzere teşvik etmelidirler.

Önceki OLS sisteminden farklı olarak, katılımcılar öğrenmek istedikleri dili/dilleri kurs ve dil sayı sınırlaması olmaksızın seçebilecektir. Katılımcı OLS sistemine giriş yapar yapmaz dil öğrenim yolculuğu süresince her zaman bu özelliklere erişim sağlayabilecektir. Hibe Sözleşmesinde belirtildiği şekilde, OLS tarafından sunulan dil Öğrenme fırsatlarından katılımcıların tam olarak yararlanması sağlanmalıdır.

Hareketliliği 14 gün ve daha uzun süren tüm KA131 ve KA171 öğrenci ve yeni mezunları, (mümkünse) hareketlilikleri başlamadan önce ön koşul olarak (usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlar hariç) kendi dil seviyelerini belirlemek için dil değerlendirme sınavını yapmak zorundadır. Bu zorunluluk Katılımcı Sözleşmelerinde yer almaktadır.

2-Yeni OLS’nin Tanımı:

Yeni OLS sistemi, Avrupa Komisyonunun “EU Academy” adlı Kurumsal öğrenim yönetim platformunda 2 ayrı bölümden oluşmaktadır:

 1. Erasmus+ ve ESC katılımcıları için bütün kullanıcılara benzer erişim ve özellikler sunan özel alan:

Bu özel alan eski OLS sistemine kıyasla aşamalı olarak geliştirilecektir:

 • Kullanıcılara ihtiyaç ve ilgi alanları doğrultusunda bireyselleştirilmiş öğrenim yolları sunmak,
 • Öğrenici topluluklarına dil ile alakalı sorular için fikir alışverişinde bulunabilecekleri alan sağlamak,
 • Yeni teknolojilerin kullanımı da dâhil olmak üzere daha etkileşimli öğrenim yaklaşımları,
 • Daha geniş kurs kataloğu,
 • Mentörler için (öğretmenler ve diğer personel) öğrenicilere eşlik etmek ve onların gelişimini izlemek (karma öğrenim özelliği) üzere destekli öğrenim özelliği.

Özel alanın amacı, Erasmus+ ve ESC program katılımcılarına dil becerilerini geliştirmek ve hareketlilik deneyimlerini artırmak için eşlik etmek ve destek olmaktır.

 1. Açık alan:

Bu alan; kültürel ve dilsel püf noktaları sunan deneme ve tanıtım videolarının yanı sıra temel çevrimiçi dil öğrenme materyali sunan, dil öğrenmeye ilgili tüm vatandaşlara açık olan alandır. Bu alanın amacı; Avrupa’daki dilsel çeşitliliği kutlamak ve dil öğrenimini teşvik etmektir.

3- OLS’ye Erişimi

Eski lisans sistemine kıyasla, yeni OLS sistemine erişim çok daha kolay bir şekilde sağlanacaktır. Kademeli olarak işleme alınacak kullanıcı veri yönetim sistemi ile yararlanıcılar tarafından Beneficiary Module’e kayıt edilen tüm katılımcılar otomatik olarak OLS sistemine erişim sağlayabilecektir.

Bu sistemin tam olarak kullanılabilirliği, Beneficiary Module ve EU Academy arasındaki veri transferinin sağlanmasına ve katılımcı bilgilerinin zamanında Beneficiary Module kayıt edilmesine bağlıdır.

Her yararlanıcının, Proje Yönetim Modülü’nde (PMM) “OLS İrtibat kişisi” kutucuğunda iletişim bilgileri gözükecek olan bir OLS irtibat kişisi ataması gerekmektedir. Bu kişilere EU Academy platformunda “Learning Manager (Öğrenci Yöneticisi)” rolü otomatik olarak atanacaktır. Bu kişi, grup liderlerine/refakatçilere erişim yetkisi verme, “mentor” atamanın yanı sıra EU Academy sistemine katılımcı verisi yükleme ve kullanıcıları ve projedeki performanslarını izleyebilme yetkisine sahip olacaktır.

4- Yol haritası:

OLS-Özel alan-2022 yaz döneminden itibaren;

 • İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde A1, A2, B1 ve B2 düzeyinde (hareketlilik dillerinin %90’ını kapsıyor) dil kursu ve alıştırmalar
 • 24 AB resmi dilinde değerlendirme sınavı
 • Pek çok dilde A1 düzeyinde farklı konuları kapsayan etkileşimli bilgi kartları

Bunlar, kullanıcılara temel kelimeleri keşfetme, işlevsel cümlelerle eğitim alma ve bilgilerini ses tanıma etkinlikleri yoluyla etkinleştirme şansı veren etkileşimli ve dinamik etkinliklerdir.

 OLS-Açık alan-2022 yaz döneminden itibaren;

 • İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde, pek çok konuyu kapsayan açık çevirimiçi kurslar (MOOCs) aracılığıyla, başlangıç düzeyinde temel dil öğrenme metaryelleri
 • 22 AB dilinde açık çevirimiçi kurs (MOOCs)
 • Öğrenicilere yardımcı olması için podcasts and webinarlar

2022 temmuz’dan 2023 Mart’a kadar, aşağıdaki ek hizmetler kademeli olarak sağlanacaktır:

 • Mentörlere (öğretmenler/eğitmenler), öğrenicilere OLS ile çevirimiçi dil öğrenme yolculukları süresince destek olmalarını sağlayacak karma öğrenim özelliği
 • 2023 yılına kadar, AB Üye Devletlerin ve Erasmus+ ve ESC programıyla ilişkili ülkelerin tamamı için 29 resmi dili kapsayacak ek dil, seviye ve bağlantılı özelliklerin sağlanması,
 • 29 Dilde 20 den fazla topluluk yöneticisi tarafından yönetilen topluluk yönetim özelliklerinin kademeli olarak sağlanması,
 • AB Üye Devletlerin ve Erasmus+ ve ESC programıyla ilişkili ülkelerin resmi dillerinde kültürel ve tarihsel unsurlar içeren temel dil öğrenim videolarının sunulması,

OLS Adımları için tıklayınız

Tutorial