Hizmet Damgalı Pasaport Başvuruları Hakkında

Anasayfa » Hizmet Damgalı Pasaport Başvuruları Hakkında

Aşağıda Üniversitemiz personelinin yurt dışı görevlendirmelerinde hizmet damgalı pasaport başvurusu yapacak olmaları durumunda görevlendirmenin ne şekilde yapılacağı, başvuruda gerekli belgeler ve başvuru süresi (görevlendirme yapılan ülkede vize uygulanmıyor ise görevin başlama tarihinden 20 gün önce, vize uygulanıyor ise görevin başlama tarihinden 60 gün önce başvuruların yapılmasının sağlanması) ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/B maddesi “Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.” hükmündedir.

02/04/2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulan İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatının 26’ncı maddesi 9’uncu fıkrası “Devlet Üniversitelerince yapılan yurt dışı görevlendirmelerinde Rektör Onayına istinaden düzenlenen talep formu aranacak, diğer üniversitelerin hizmet damgalı pasaport talepleri karşılanmayacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

        Bu nedenle kendilerine hizmet pasaportu düzenlenecekler için;

  1. Rektör Onayına,
  2. Kurumunca düzenlenen Pasaport Talep Formuna (ıslak imzalı, mühürlü),
  3. C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesine,
  4. Biyometrik fotoğrafa (son altı ay içerisinde ICAO standartlarında çekilmiş),
  5. Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçersiz pasaportlara,
  6. Değerli kağıt bedelinin ödenmiş olmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca görevlendirme yapılan ülkede vize uygulanmıyor ise görevin başlama tarihinden 20 gün önce, vize uygulanıyor ise görevin başlama tarihinden 60 gün önce başvuruların yapılmasının sağlanması ile talep formlarındaki bilgilerin doğruluğundan formu tasdik eden makamlar sorumlu olduğundan istenilen belgelerin eksiksiz ve tam olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

SAMSUN VALİLİĞİ
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

 

Öğrenci Destek Hattı